Teatr Syrena LP Wielki Dodek/Czołowe 
zdarzenie 

   Strona A - WIELKI DODEK  

1. JUBILEUSZ - Kazimierz Krukowski, Ludwik Sempoliński 
2. SPOWIEDZ - Bohdan Łazuka 
3. FILHARMONEK - Kazimierz Brusikiewicz 
4. HRABINA I LOKAJ - Krystyna Sienkiewicz, Bohdan Łazuka 
5. CZY DODKA PAMIĘTA WARSZAWA - Jerzy Bielenia   

 Strona B - CZOŁOWE ZDERZENIE 
1. KOCHAJ MNIE NA WESOŁO - Ilona Kuśmierska 
2. PAMIĘTNIK BUDOWLAŃCA - Bohdan Łazuka 
3.
 MIODOWY MIESIĄC - Izabela Schuetz  
4. PIOSENKA ANTYALKOHOLOWA - Krystyna Sienkiewicz, Jerzy 
    Fijałkowski, Bohdan Łazuka, Tadeusz Pluciński 
POWRÓT